Bộ ảnh kỷ yếu concept highteen cực chất - THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

 Chụp kỷ yếu nhưng lớp lại toàn fashionista belike 


Nguồn ảnh: Phương Nga