Thử sức với đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn năm 1998

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song đề Văn thời nào cũng đỉnh =))) 


Nguồn ảnh: Group Trường người ta