Cách ghi nhớ màu sắc kết tủa cực hiệu quả

 5 anh em kết tủa =)))))