Khi đi học phụ huynh cho cháu tui - Hs trường người ta

Khi đi học phụ huynh cho cháu tui - Hs trường người ta


 Cháu tui học lớp 3. Họp phụ huynh cô giáo nhận xét:

"Bạn rất hoạt bát, rất được cả lớp tôn sùng, mỗi lần bạn nghĩ ra trò phá phách gì là cả lớp làm theo"

Ngày đầu tiên học lớp 3 vô trễ 15p, nó vừa bước vô là cả lớp hò hét như idol comeback, cô hỏi nó tên gì là cả lớp hô tên nó như đọc fanchant á

Thời đi học tui chưa từng dc cái hào quang đó

Nguồn: Sương Nguyễn / Group Trường Người Ta