Tà áo dài cực chất in hình các tác phẩm văn học của cô giáo trường người ta

 Cô là nhất! 

Tà áo dài in hàng loạt bìa các tác phẩm văn học 


Nguồn: Dang Thi Hong Hanh