Mở máy tính ra là thấy gánh nặng trên vai

Gánh mỏi vai =))) 


>>Xem thêm: Kệ gỗ kê laptop