Hình ảnh tân sinh viên lần đầu đi bus trên Hà Nội

 Hình ảnh tân sinh viên lần đầu đi bus trên Hà Nội

Nguồn: Trịnh Sơn / Group Trường Người Ta