Hình ảnh tân sinh viên lần đầu đi bus trên Hà Nội

Hình ảnh tân sinh viên lần đầu đi bus trên Hà Nội Nguồn: Trịnh Sơn / Group Trường Người …