Nhãn: dongvat

Cho cơm nhà nước nhé 😒😒😒 - Bị mèo cào

Cho cơm nhà nước nhé 😒😒😒 - Bị mèo cào

Cho cơm nhà nước nhé 😒😒😒  - Bị mèo cào
Buồn ngủ lắm rồi mà phải cố! Trông con Sen học mệt mỏi lắm

Buồn ngủ lắm rồi mà phải cố! Trông con Sen học mệt mỏi lắm

Buồn ngủ lắm rồi mà phải cố! Trông con Sen học mệt mỏi lắm
Cắt lông cho mèo bị nó lườm thế này đây

Cắt lông cho mèo bị nó lườm thế này đây

Không biết cắt thì nói m/ẹ tiếng cho nhanh, tao ra tiệm!