Yves Saint Laurent cô độc tại đám t.ang của Christian Dior

Yves Saint Laurent cô độc tại đám t.ang của Christian Dior, Paris 1957. Khoảnh khắc cả đế…