Con tui nó muốn bỏ nhà ra đi, sau một hồi cãi nhau với mẹ

Con tui nó muốn bỏ nhà ra đi, sau một hồi cãi nhau với mẹ =)) Anh vào trong phòng vừa khó…