Không khí đi bầu cử ở TP Vinh, Nghệ An...!

Bầu cử đã qua nhưng dư âm còn mãi. Không khí đi bầu cử ở TP Vinh, Nghệ An...!