Khi phải giải đố tiếng Việt nhưng bạn lại quá "mặn mòi"

Đúng hay không không quan trọng, giải trí là được =)))))   Cre: Vua Tiếng Việt