Các bạn nhận được quà tết của thầy cô trước khi nghỉ tết chưa?

Các bạn nhận được quà tết của thầy cô trước khi nghỉ tết chưa?