Nhãn: thietkethoitrang

Nữ sinh với trang phục tái chế bao bì - Trường người ta

Nữ sinh với trang phục tái chế bao bì - Trường người ta

Nữ sinh với trang phục tái chế bao bì - Trường người ta Nguồn: Truong Hoang Anh / Group …
Đồ án Thiết kế thời trang siêu độc - lạ của sinh viên Đại học Văn Lang

Đồ án Thiết kế thời trang siêu độc - lạ của sinh viên Đại học Văn Lang

Nguồn ảnh: Ngành thiết kế thời trang, ĐH Văn Lang