Nhãn: maybaycuongkich

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II A-10 Thunderbolt II  là loại má…
 Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình  Lockheed F-117 Nighthawk Lockheed F-117A  là chiếc máy ba…