Nhãn: karlvonenhuber

Bức tranh "The Watchful Cobbler - Người thợ giầy thận trọng"  của Karl Von Enhuber

Bức tranh "The Watchful Cobbler - Người thợ giầy thận trọng" của Karl Von Enhuber

Bức tranh "The Watchful Cobbler - Người thợ giầy thận trọng"  của Karl Von Enh…
Bức tranh "In the Studio" của Karl Von Enhuber (1811-1867)

Bức tranh "In the Studio" của Karl Von Enhuber (1811-1867)

Bức tranh "In the Studio" của Karl Von Enhuber (1811-1867)  "Bức tranh In …