Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop YF-17

Máy bay tiêm kích  Northrop YF-17 Northrop YF-17 là mẫu máy bay tiêm kích ban ngày hạng…