Trang trí ngày tết cho lớp - Không khí Tết đã về đến cửa lớp

Không khí Tết đã về đến cửa lớp. Trang trí ngày tết cho lớp 11G - THPT Yên Khánh A