Hương vị thân quen nơi cổng trường

Đánh thức mọi giác quan =)))))  Ảnh: Vân Thanh Phạm