Nhớ lắm những ngày nạn đói mì tôm trẻ em :(((

Nhớ lắm những ngày nạn đói mì tôm trẻ em :(((