Nhãn: meo

Cắt lông cho mèo bị nó lườm thế này đây

Cắt lông cho mèo bị nó lườm thế này đây

Không biết cắt thì nói m/ẹ tiếng cho nhanh, tao ra tiệm!
Truyện con mèo nhà người ta xin nước

Truyện con mèo nhà người ta xin nước

Truyện con mèo nhà người ta xin nước  Chiều nay mình đang ngồi uống nước mía thì một chiế…