Nhãn: maybaytanghinh

 Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình  Lockheed F-117 Nighthawk Lockheed F-117A  là chiếc máy ba…
 Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích  đa nhiệm tàng hình  Lockheed Martin F-35 Lightning II F-35 Lightning…
 Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình  Lockheed Martin F-22 Raptor Lockheed Martin F-22 Raptor  là máy bay …
Máy bay ném bom hạng nặng tàng hình B-2 Spirit

Máy bay ném bom hạng nặng tàng hình B-2 Spirit

Máy bay ném bom hạng nặng tàng hình  B-2 Spirit B-2 Spirit  là máy bay ném bom tàng hình …