Ủng hộ 300 cho nghệ sỹ làm từ thiện và lòng tốt bây giờ

Cách đây 5 năm, bạn tôi ủng hộ cho một nghệ sỹ làm từ thiện cho bà co…