Hãy nói về ước mơ của mình

Khi lớp em kiểm tra văn và đề là "Hãy nói về ước mơ của mình"