Nhãn: giaitoan

Nỗi sợ lớn nhất của học sinh khi giải toán bằng máy tính

Nỗi sợ lớn nhất của học sinh khi giải toán bằng máy tính

Vực nào sâu bằng nỗi đau này 😢
Lên bảng làm toán nhưng lại không biết cách trình bày belike

Lên bảng làm toán nhưng lại không biết cách trình bày belike

Thi trắc nghiệm làm gì để giờ chỉ biết bấm máy tính 😢   Nguồn ảnh: Lưu Bội Thanh