Không sợ mình xấu, chỉ cần có bạn chụp ảnh có tâm - Bạn người ta

Không sợ mình xấu, chỉ cần có bạn chụp ảnh có tâm - Bạn người ta. Cre: Anh Châu Nguyễn