99A46792 Vinfast VF E34 xuống sông - Xe đã qua sửa chữa

99A46792 Vinfast VF E34 xuống sông - Xe đã qua sửa chữa