Máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-29 Superfortress

Máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-29 Superfortress Boeing B-29 Superfortress là máy bay…