30H16289 Vinfast Fadil Xe lật xuống ruộng - Xe tai nạn

30H16289 Vinfast Fadil Xe lật xuống ruộng - Xe tai nạn