Nhãn: maybaytiemkich

  Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang

Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang

Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang P-51 Mustang là máy bay tiêm kích - má…
  Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk Curtiss P-40 là kiểu máy bay tiêm kích và máy …
Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning

Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning

Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning Lockheed P-38 Lightning  là máy bay…
 Máy bay tiêm kích Curtiss P-36 Hawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-36 Hawk

Máy bay tiêm kích  Curtiss P-36 Hawk Curtiss P-36 Hawk  là máy bay tiêm kích do Mỹ chế …
 Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích  đa nhiệm tàng hình  Lockheed Martin F-35 Lightning II F-35 Lightning…
 Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình  Lockheed Martin F-22 Raptor Lockheed Martin F-22 Raptor  là máy bay …
 Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark

Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark

Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark Northrop F-20 Tigershark  - tên ban đầu là…
Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet McDonnell Douglas F/A-18 Hornet…
 Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop YF-17

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop YF-17

Máy bay tiêm kích  Northrop YF-17 Northrop YF-17 là mẫu máy bay tiêm kích ban ngày hạng…
 Máy bay tiêm kích đa năng F-16 Fighting Falcon

Máy bay tiêm kích đa năng F-16 Fighting Falcon

Máy bay tiêm kích đa năng  F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đ…
 Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không McDonnell Douglas F-15 Eagle

Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không McDonnell Douglas F-15 Eagle

Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không  McDonnell Douglas F-15 Eagle F-15 Eagle là k…
 Máy bay siêu thanh Grumman F-14 Tomcat

Máy bay siêu thanh Grumman F-14 Tomcat

Máy bay siêu thanh  Grumman F-14 Tomcat Grumman F-14 Tomcat  là loại máy bay siêu thanh…
Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger

Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger

Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger Grumman F11F/F-11 Tiger là kiểu máy bay tiêm kích…
 Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight

Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight

Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight  Douglas F3D Skyknight  (sau đổi …
 Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar

Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar

Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar Grumman F9F Cougar  là kiểu máy bay tiêm kích hoạt…
Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader

Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader

Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader  F-8 Crusader  (tên hiệu ban đầu là F8U) là …
Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray)

Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray)

Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray) Douglas F4D Skyray (sau này được đổ…
Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5 F-5 là dòng máy bay tiêm kích siêu thanh hạng …
 Máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh  McDonnell Douglas F-4 Phantom II F-4 Phantom II …
 Máy bay tiêm kích phản lực McDonnell F2H Banshee

Máy bay tiêm kích phản lực McDonnell F2H Banshee

Máy bay tiêm kích phản lực  McDonnell F2H Banshee McDonnell F2H Banshee là máy bay tiê…