Lớp các bạn học quốc phòng như nào rồi - Trường người ta

Lớp các bạn học quốc phòng như nào rồi :))) Lớp mình full nữ nên như này thôi! A7k19 _THP…