Nhãn: maybayquansu

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Máy bay cường kích Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II A-10 Thunderbolt II  là loại má…
  Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang

Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang

Máy bay tiêm kích North American P-51 Mustang P-51 Mustang là máy bay tiêm kích - má…
  Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-40 Warhawk Curtiss P-40 là kiểu máy bay tiêm kích và máy …
Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning

Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning

Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning Lockheed P-38 Lightning  là máy bay…
 Máy bay tiêm kích Curtiss P-36 Hawk

Máy bay tiêm kích Curtiss P-36 Hawk

Máy bay tiêm kích  Curtiss P-36 Hawk Curtiss P-36 Hawk  là máy bay tiêm kích do Mỹ chế …
 Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình Lockheed F-117 Nighthawk

Máy bay cường kích tàng hình  Lockheed F-117 Nighthawk Lockheed F-117A  là chiếc máy ba…
 Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II

Máy bay tiêm kích  đa nhiệm tàng hình  Lockheed Martin F-35 Lightning II F-35 Lightning…
 Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor

Máy bay tàng hình  Lockheed Martin F-22 Raptor Lockheed Martin F-22 Raptor  là máy bay …
 Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark

Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark

Máy bay tiêm kích Northrop F-20 Tigershark Northrop F-20 Tigershark  - tên ban đầu là…
Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Máy bay tiêm kích đa năng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet McDonnell Douglas F/A-18 Hornet…
 Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop YF-17

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop YF-17

Máy bay tiêm kích  Northrop YF-17 Northrop YF-17 là mẫu máy bay tiêm kích ban ngày hạng…
 Máy bay tiêm kích đa năng F-16 Fighting Falcon

Máy bay tiêm kích đa năng F-16 Fighting Falcon

Máy bay tiêm kích đa năng  F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đ…
 Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không McDonnell Douglas F-15 Eagle

Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không McDonnell Douglas F-15 Eagle

Máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không  McDonnell Douglas F-15 Eagle F-15 Eagle là k…
 Máy bay siêu thanh Grumman F-14 Tomcat

Máy bay siêu thanh Grumman F-14 Tomcat

Máy bay siêu thanh  Grumman F-14 Tomcat Grumman F-14 Tomcat  là loại máy bay siêu thanh…
Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger

Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger

Máy bay tiêm kích Grumman F-11 Tiger Grumman F11F/F-11 Tiger là kiểu máy bay tiêm kích…
 Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight

Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight

Máy bay tiêm kích phản lực Douglas F3D (F-10) Skyknight  Douglas F3D Skyknight  (sau đổi …
 Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar

Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar

Máy bay tiêm kích Grumman F-9 Cougar Grumman F9F Cougar  là kiểu máy bay tiêm kích hoạt…
Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader

Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader

Máy bay tiêm kích một động cơ F-8 Crusader  F-8 Crusader  (tên hiệu ban đầu là F8U) là …
Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray)

Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray)

Máy bay tiêm kích Douglas F4D Skyray (F-6 Skyray) Douglas F4D Skyray (sau này được đổ…
Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5

Máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5 F-5 là dòng máy bay tiêm kích siêu thanh hạng …