Kỷ niệm còn lại của thời học sinh làm ta hoài niệm - Trường người ta

Kỷ niệm còn lại của thời học sinh làm ta hoài niệm - Trường người ta. Mất 3 năm để tạo r…