Phát hiện chó trong balo của học sinb

1cô giáo tiểu học (có tên Fb: Un Ique) chia sẻ:  “Tôi phát hiện ra 2 ml này ở trong cặp c…