Máy bay ném bom hạng trung North American B-25 Mitchell

Máy bay ném bom hạng trung  North American B-25 Mitchell North American B-25 Mitchell (N…