Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning

Máy bay tiêm kích hạng nặng Lockheed P-38 Lightning Lockheed P-38 Lightning  là máy bay…