29H48808 Ford Wildtrak đậm đụng ngập nước - Xe thủy kích đã qua sửa chữa

29H48808 Ford Wildtrak đậm đụng ngập nước - Xe thủy kích đã qua sửa chữa