Nhãn: kyniem

Kỷ niệm còn lại của thời học sinh làm ta hoài niệm - Trường người ta

Kỷ niệm còn lại của thời học sinh làm ta hoài niệm - Trường người ta

Kỷ niệm còn lại của thời học sinh làm ta hoài niệm - Trường người ta. Mất 3 năm để tạo r…
Cấp 3: Có những thứ chỉ còn là kỉ niệm

Cấp 3: Có những thứ chỉ còn là kỉ niệm

Cấp 3: Có những thứ chỉ còn là kỉ niệm
Tốn 3 năm để tạo ra những thứ gọi là kỉ niệm để rồi tốn cả đời để hoài niệm…

Tốn 3 năm để tạo ra những thứ gọi là kỉ niệm để rồi tốn cả đời để hoài niệm…

Tốn 3 năm để tạo ra những thứ gọi là kỉ niệm để rồi tốn cả đời để hoài niệm…
 Nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô  Nhớ cái cảm giác đi học muộn quá mn ạ