Nhãn: thicu

Bức thư bố viết cho con gái sau khi mắng con vì kết quả thi

Bức thư bố viết cho con gái sau khi mắng con vì kết quả thi

Bức thư bố viết cho con gái sau khi mắng con vì kết quả thi Cách đây 12 năm, vào giai đoạ…
Cách để học sinh vượt qua mùa thi

Cách để học sinh vượt qua mùa thi

Cách để học sinh vượt qua mùa thi, Đây là tôi.
2k6 cứ thi cho tốt, bố mẹ mua quà chờ sẵn rồi đây

2k6 cứ thi cho tốt, bố mẹ mua quà chờ sẵn rồi đây

2k6 cứ làm bài đi Đậu càng tốt Không thì bố mẹ cũng mua quà chờ sẵn rồi nè