Nhãn: dithi

 Nobita phiên bản đi thi Olympia - chơi dây

Nobita phiên bản đi thi Olympia - chơi dây

Nobita phiên bản đi thi Olympia - chơi dây Cre:Bảo Trâm / Group Trường Người Ta
Hình ảnh đẹp dùng ô che cho học sinh đi thi

Hình ảnh đẹp dùng ô che cho học sinh đi thi

Hình ảnh đẹp dùng ô che cho học sinh đi thi Trường tui hộ tống học sinh bằng Grab Dù do Đ…
Hình ảnh bố đón con sau khi thi

Hình ảnh bố đón con sau khi thi

Hình ảnh bố đón con sau khi thi  “ Thi có mệt không con?”  “ Con không. Con làm được hết …
Kết thúc thi môn toán trời đổ mưa - Thi TNTHPT 2021

Kết thúc thi môn toán trời đổ mưa - Thi TNTHPT 2021

Kết thúc thi môn toán trời đổ mưa - Thi TNTHPT 2021 Kết thúc thi môn toán trời đổ mưa☔️⛈
Hành trang trước khi đi thi kiểu

Hành trang trước khi đi thi kiểu

Hành trang trước khi đi thi kiểu Cre: Trang Huỳnh / Group trường người ta gen z: đem bút…
 1 chút đồng cảm từ bố mẹ - Bố mẹ đưa đi thi

1 chút đồng cảm từ bố mẹ - Bố mẹ đưa đi thi

Bố mẹ đưa đi thi   1 chút đồng cảm từ bố mẹ. Mình biết là các bạn chuẩn bị đến kỳ thi qua…