Bố mang cả con gái ra để c ược cờ tướng?

Bố mang cả con gái ra để c ược cờ tướng? 😀 Nay đi làm về, thấy 1 anh lạ hoắc, nhìn cũng…