30G77578 Hyundai Santafe đâm dải phân cách bung túi khí - Xe đã qua sửa chữa

30G77578 Hyundai Santafe đâm dải phân cách bung túi khí - Xe đã qua sửa chữa