Nhãn: genZ

Slide thuyết trình đầy muối của học sinh gen Z

Slide thuyết trình đầy muối của học sinh gen Z

Nguồn ảnh: Gen j Z chòy?
Cách học sinh genZ sử dụng nhan sắc của mình

Cách học sinh genZ sử dụng nhan sắc của mình

Khi đứa bạn bảo "bên ngoài đẹp y như ảnh trên mạng"  Nguồn ảnh: Phúc Phạm
Cách học sinh gen Z tự trấn an bản thân trước những kì thi quan trọng

Cách học sinh gen Z tự trấn an bản thân trước những kì thi quan trọng

Người ta: "mình phải cố hơn các đối thủ mới được" Tôi và đứa bạn: Nguồn ảnh: Mi…