Nhãn: ketquathi

Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao

Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao

Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao  12 ngày nữa liệu chuẩn bị dọn đồ đi học h…
Dù kết quả thế nào con vẫn là con của bố mẹ

Dù kết quả thế nào con vẫn là con của bố mẹ

Dù kết quả thế nào con vẫn là con của bố mẹ  Dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng chỉ c…
Tình trạng học sinh sau khi thi xong môn Văn  (2021)

Tình trạng học sinh sau khi thi xong môn Văn (2021)

Tình trạng học sinh 2k3 sau khi thi xong môn Văn  (2021) Còn các môn khác nữa, cố lên cá…
Dành cho 2k4 năm sau: khi điểm trung bình 7.9 chưa phải là "tận cùng nỗi đau"...

Dành cho 2k4 năm sau: khi điểm trung bình 7.9 chưa phải là "tận cùng nỗi đau"...

Bỗng dưng muốn khóc 😢 Nguồn ảnh: Linh Tụm
Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢

Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢

Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢