15A8817 Kia K3 đâm vào nhà dân - Xe đã qua sửa chữa

15A8817 Kia K3 đâm vào nhà dân - Xe đã qua sửa chữa