Nhãn: ketqua

Là tôi sau khi biết điểm thi

Là tôi sau khi biết điểm thi

Là tôi sau khi biết điểm thi Cre:  Hà Huế Trân/ Group Trường Người Ta
Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao

Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao

Biết kết quả thi tốt nghiệp 2021 rồi sẽ ra sao  12 ngày nữa liệu chuẩn bị dọn đồ đi học h…
Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢

Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢

Tôi khi biết điểm thi học kì:)))😥😢