Nhãn: deadline

Làm thế nào để vượt qua deadline?

Làm thế nào để vượt qua deadline?

Không còn deadline mà là deadlife 😀
Làm sao để lạc quan khi bị deadline dí?

Làm sao để lạc quan khi bị deadline dí?

Có deadline đời vẫn vui :))