Kỷ yếu "Chúng ta của tuổi học trò" đẹp tựa những thước phim cũ - THPT Hùng Vương

"Thanh xuân của tôi nằm tại nơi đây, trên chiếc ghế ấy, ở chỗ ngồi ấy, trong lớp học…