Đồng phục học sinh ở các quốc gia trên thế giới có gì độc đáo?

Có nhiều ý kiến ​​xoay quanh việc: đồng phục có cần thiết hay không? Những người ủng hộ c…